ταυτότητα          νέα          δράσεις          επικοινωνία          σύνδεσμοι          αρχείο                                        ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ / FILOPAPPOU GROUP

about us           news        projects          contact               links                  archive                                     DESERT

 

Alopecurus pratensis

Alyssum alpestre

Anchusa parvifl ora

Aster tripolium

Atropa mandragora

Bromus ramosus

Bromus tectorum

Carex praecox

Centaurea paniculata

Centaurea eryngioides

Centaurea pumila

Cerastium tomentosum

Chara vulgaris

Cheiranthus fruticulosus

Cheiranthus coronopifolius

Chondrilla ramosissima

Cistus apenninus

Clematis cirrosa

Convoluvulus tenuissimus

Crocus sativus

Croton tinctorium

Cynosurus cristatus

Delphinium tenuissimum

Dianthus pubescens

Dianthus serratifolius

Echinops lanuginosus

Epipactis grandifl ora

Gypsophila ochroleuca

Lavatera arborea

 

Malva althaeoides

Medicago arborea

Milium arundinaceum

Nepeta italica

Nigella aristata

Ononis columnae

Peganum harmala

Peplis portula

Phalaris crinitum

Phlomis herba-venti [herbe-venti in textu]

Poa eragrostis

Rhamnus saxatilis

Rubia tinctorum

Rumex tuberosus

Salicornia fruticosa

Salix babylonica

Salsola salsa

Salvia calycina

Scrophularia caesia

Seseli tortuosum

Silene rigidula

Statice armeria

Thymus mastichina

Thymus zygis

Trifolium italicum

Valantia muralis

Valeriana angustifolia

Valeriana echinata

Veronica glauca

 

Αυτές είναι οι λατινικές ονομασίες αυτοφυών της Αττικής, τα οποία κατέγραψε ο Βρετανός βοτανολόγος John Sibthorp κατά το ταξίδι του σε αυτήν το 1786. Η περιοχή του Νέου Φαλήρου, στην οποία κατασκευάστηκαν πλήθος αθλητικές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 επιφέροντας ριζικές αλλαγές στις παλαιότερες χρήσεις της, μοιάζει πλέον, λόγω της εγκατάλειψής της, με μιαν αχανή έρημο από τσιμέντο. Γράφοντας με κιμωλία τα ονόματα των παραπάνω φυτών πάνω στα τσιμεντένια blocks, η ομάδα επιχείρησε να ορίσει μια διαδρομή, μέσω της υπόμνησης ενός εξιδανικευμένου πλέον παρελθόντος, που οδηγούσε στα τελευταία εκείνα σημεία, όπου οι άνθρωποι αγωνίζονται να διατηρήσουν κάτι από τις παλιές συνήθειές τους. Έτσι, οάσεις ζωής εμφανίζονται εκεί που αυτή αδυνατεί να κάνει αισθητή την παρουσία της. Ο περιπατητής, ακολουθώντας τη διαδρομή ως το τέλος της, κατέληγε σε μια μικρή γιορτή με φαγητό και ποτό την οποία συνδιοργάνωσε η ομάδα με τον τοπικό ναυταθλητικό όμιλο Σ.Ε.Α.ΝΑ.Τ.Κ., επιθυμώντας να επισημάνει την αντίθεση ανάμεσα στο εκάστοτε τεχνητό περιβάλλον και τις χρήσεις του.

 

Η εφήμερη δράση με τον τίτλο «Έρημος» («Desert»), έλαβε χώρα στα πλαίσια του project Μικρογεωγραφίες Ι, που επιμελήθηκε και παρουσίασε η Χαρίκλεια Χάρη στο παράλληλο πρόγραμμα της Art Athina του 2011.

These are the latin names of the plants native to Attica, set down by the British botanologist John Sibthorp during his trip in 1786. The area of New Faliron was intensely rebuilt for the Athens 2004 Olympic Games. While this massive reconstruction scheme brought a radical change in its old usages, the area is now abandoned and looks like a vast desert made of concrete. By writing with chalk the names of all the above-mentioned plants on the concrete blocks of the buildings in the area, the Filopappou Group sought to define a route. This route would lead –through the reminiscence of an idealized past– to the last places where people still strive to preserve parts of their old ways; indeed, such oasis of life often appear where life itself is no longer present. Following the route to its end, the passerby would arrive at a small feast where food and drink was served. This private party was co-organized by the Filopappou Group and the local nautical- athletic club S.E.A.NA.T.K. with the aim to highlight the contrast between an artificial environment and its usage.

 

 

The temporary action “Desert” took place within the project Microgeographies I which was curated and produced by Hariklia Hari as a parallel event of Art Athina 2011.